Que Fem

  • Crear i desenvolupar una xarxa d’horts ecològics.

  • Activitats divulgatives i culturals per tal de conscienciar a les persones que vivim en els nostres pobles cap a una cultura que fomenti el consum de productes ecològics i de proximitat i conservació del medi natural i del paisatge de l’Horta Valenciana. Aquestes activitats inclouen xerrades, conferències, publicació de treballs i articles, exposicions, projecció de documentals, tallers, excursions, activitats lúdiques, recreatives i pedagògiques.

  • Desenvolupar activitats que facilitin el consum de productes ecològics produïts en els nostres horts, incloent la creació d’una marca de productes tradicional ecològic local. Es preveu la posada en marxa de mercats ecològics i solidaris per tal de fer visible la importància del consum ecològic i responsable.

  • Creació d’una xarxa de llavors, fomentant l’intercanvi de les mateixes.

  • Fer jornades festives i gastronòmiques.

  • Creació de banc de terrenys amb la finalitat de posar en contacte a propietaris de parcel·les amb persones que volgin cultivar.

  • Elaboració de materials per a la divulgació de l’educació ambiental i la divulgació de tècniques de cultiu ecològic.

  • Establir relacions amb els Centres Educatius perquè participin en els coneixements agraris i ambientals.

Anuncios