Aula CIL

L’objectiu d’aquesta activitat és portar als nostres alumnes de manera molt sensitiva el món de l’horta, per mitjà del tacte, l’olor, els sabors, creant materials per al disseny de l’hort, fomentant el contacte amb la terra, els vegetals, el cultiu i cuidat de les plantes, etc.

METODOLOGIA

Classes pràctiques amb caràcter lúdic.
Duració: 1 hora setmanal o quinzenal, de Setembre – Juny
Ràtio: 2 monitores / aula.

CONTINGUTS BÀSICS PER MITJÀ DE MANUALITATS I ACTIVITATS.

 • Les llavors
 • Creació de l’hort en Aula
 • La terra
 • Creació de l’hort Exterior
 • Creació de maceteros
 • Decoració dels horts.
 • Elaboració d’insectes
 • Fisiologia de les plantes
 • Els vegetals i els seus colors
 • Elaboració de ferramentes per a l’hort
 • Plantes aromàtiques
 • Olors i flors